ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

"Συνάδελφοι 
Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου 
προγραμματίζουμε την υλοποίηση επιμορφωτικού σεμι
ναρίου Τεχνικών Ασφαλείας, κατηγορίας Β & Γ για την 
Δευτέρα και Τετάρτη 02 & 04 Οκτωβρ
ίου 2017 (το διήμερο αφορά την Γ Κατηγορία καθώς η κατηγορία Β απαιτεί 
περισσότερες ημέρες και θα πραγματοποιηθεί την επόμενη
 εβδομάδα), στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου 
Θεσπρωτίας (Αγ. Αποστόλων 55, παραπλεύρως Δικαστι
κού Μεγάρου). 

Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι η συμμε
τοχή σε αυτά κατ' ελάχιστο 20 
επιχειρήσεων οι οποίες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ε
νδιαφέρον τους, υποβάλλοντας στο Επιμελητήριο 
συμπληρωμένη και σφραγισμέν
η την συνημμένη Αίτηση, το αργότερο έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 . 

Καθώς οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη συγκέντρωσης του αναγκαίου αριθμού 
αιτήσεων, αλλά παράλληλα έχουμε δεχθεί προφορικά αιτήματα λόγω των εκτεταμένων ελέγχων των αρμοδίων οργάνων με 
τον κίνδυνο επιβολής προστίμων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το επόμενο παρόμοιο σεμινάριο ενδεχομένως (κρίνοντας από 
την εμπειρία) υλοπο
ιηθεί μετά την πάροδο διετίας ή τριετίας, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ενεργήσετε το συντομότερο 
δυνατό για την υποβολή της αίτησή σας ώστε αφενός να διασφαλισθεί η υλοποίηση του σεμιναρίου και αφετέρου να 
μπορέσετε να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας σε αυτό. 

Οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει στο παρελθόν αιτήσεις συμμετοχής, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το ενδιαφέρον 
τους προσερχόμενοι στην Υπηρεσία μας για την σφράγιση της νέας αίτησης. 

Επισυνάπτουμε : 
1) Επιστολή για την υλοποίηση του σεμιναρίου (Επιστολή Τ.Α.). 
2) Αίτηση Συμμετοχής (Αίτηση Τ.Α.). 
3) Γενική Ενημερωτική επιστολή για τις κατηγορίες Τεχνικού Ασφαλείας (ΕΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚΟ_ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 

Για περισσότερες πληροφορίες (όσον αφορά την κατηγορία που ανήκετε ή για τα τυπικά προσόντα) παρακαλούμε να 
απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου (Στ
αύρου Νιάρχου 94 , Ιωάννινα, τηλ.: 26510 44727). 

Η δήλωση συμμετοχής στην ανωτέρω δράση αποτελεί ανταποδοτική υπηρεσία
του Επιμελητηρίου 
Θεσπρωτίας." 

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια