ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

«Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ για την εκτέλεση της πράξης  ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)  - ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» ως προς το χρονοδιάγραμμα αυτής.


- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Έγκριση Αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος   και προϋπολογισμού    οικ. έτους 2017.


- Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι  κ. Παππά Ουρανία- Μποροδήμος Ιωάννης.

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου  του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.

- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου  του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.

- Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

<<Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά  >>.


- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως  κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων

( σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/12-07-2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων).

 

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα περί: Κατανομή πίστωσης από τους κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων .

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Μαθητική Εστία του Δήμου Φιλιατών.

- Εισηγητής: : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Ανανέωση σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Φιλιατών σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Διαμόρφωση χώρου και ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον Ιεράς Μονής Ραγίου".


- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Αποκατάσταση - συντήρηση δρόμων τ.κ. Κοκκινολιθαρίου"


- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου  "Αποκατάσταση - συντήρηση δρόμων τ.κ. Μαλουνίου".

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου  "Κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής (λούτσα)  περισυλλογής στο όρος Τσαμαντά της τ.κ. Τσαμαντά.


- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου  " Αποκατάσταση οδού από γέφυρα Νεράιδας έως συνοικισμό Δονάτο τ.κ. Παλαιοχωρίου"


- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού προς Νοσοκομείο Φιλιατών".


- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια