ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30 ΣΕ "ΔΙΠΛΗ" ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30 ΣΕ "ΔΙΠΛΗ" ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Διαμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τις οδηγίες και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. -Εισηγητές: α) Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος. β) Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών

Θα ακολουθήσει συνεδρίαση που θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Παρουσίαση των ακινήτων Δημοσίου που πέρασαν στη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 37, 38, 49 και 50. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση του με αριθμό διανομής 1295 κληροτεμαχίου ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ – ΚΟΔΡΑΣ – ΠΑΝΑΙΝΑΣ (αγρόκτημα Μαργαριτίου) στη θέση «Κανέτα» της Τ.Κ. Μαζαρακιάς με σκοπό την εγκατάσταση επί αυτού φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού Ε=5.987,42τ.μ. στην Τ.Κ. Πλαταριάς. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την προσαρμογή της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας στο υπ’ αριθ. 59 Π.Δ. (ΦΕΚ 114 Α΄/29-06-2018). -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη καταρχήν απόφασης για εξεύρεση καταλύματος πρός ενοικίαση για τη στέγαση άπορης κυρίας της Τ.Κ. Αργυροτόπου του Δήμου Ηγ/τσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διάνοιξη δρόμων στην Τ.Κ. Συβότων”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανακαίνισης Κτιρίου ΕΙΝ για τη Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δασικών δρόμων». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου για την ανανέωση της ΑΕΠΟ με αριθ. πρωτ. 87000/5862/28-03-2011 (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 4η), που αφορά στη λειτουργία Βιομηχανίας βαφής & κατασκευής προϊόντων κουφωμάτων αλουμινίου – αποθήκευσης και εμπορίας, Τ.Κ Νέας Σελεύκειας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «Κ. & Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Bridge”. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Bridge”. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση συνεργασίας με τίτλο «Use of IoT-enabled and Smart Grid- ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings» στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 1.3, ως Επικεφαλής Εταίρος (LP). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση συνεργασίας με τίτλο «Exploiting the powers of Cultural and Creative Industries to support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in remote, peripheral and sparsely populated areas with cultural and natural significance, combat seasonality with resilient heritage offers and leverage the uptake by the globalmarket» και Ακρωνύμιο «SMARTIMONY» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 & Θεματικό Στόχο 2.1 ως Εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια