ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

 

Χρησιμοποίηση ποσοστού 12%του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης( ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Αποδοχή επιχορηγήσεων – Αναμόρφωση τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος & Παππά Ουρανία

                  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος

΄Έγκρισή πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσάρης Πέτρος & Παππά Ουρανία

                 Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της προσχώρησης του Δήμου Φιλιατών στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α.» Α΄ Φάση.

- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 60163/30.10.2018 απόφασης ένταξης της πράξης "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Φιλιατών" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι".

- Εισηγητής:  Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 59487/25.10.2018 απόφασης ένταξης της πράξης "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φιλιατών" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".

- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Ορισμός του Ταμία του Δήμου ως υπόλογου για κατάθεση, ανάληψη χρημάτων και υπογραφή επιταγών απέναντι στις Τράπεζες : Εθνική, Πειραιώς, Eυrobank, Alpha και Τράπεζα της Ελλάδος.

- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Λήψη απόφασης  σχετικά με την από 15-10-2018 και με αριθ. πρωτ. 9134/22-10-2018 αίτηση – πρόταση του Ερρίκου Μητσιώνη του Κων/νου, δικηγόρου, περί δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. Ιδ του Ν. 3852/2010.    

- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για την επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου Φιλιατών.  

- Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία-  Κατσάρης Πέτρος

Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας, φύλαξης και μαγειρείου για την Μαθητική Εστία Φιλιατών και τα σφαγεία του Δήμου Φιλιατών  έτους 2019.

- Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία-  Κατσάρης Πέτρος

Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Πρόσληψη ενός ατόμου με δίμηνη σύμβαση στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Φιλιατών ( συνοδός απορριμματοφόρου).

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Λήψη απόφασης για την ίδρυση – κατασκευή νέου Κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Ραβενή με παράλληλη μεταφορά του υπάρχοντος κοιμητηρίου.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου " ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ"

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ"

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ”

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΕΧΩΡΟΥ”

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ”

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα  στις Δ.Ε. Φιλιατών και Σαγιάδας.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια