ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΕΣ ΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΕΣ ΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

 

1.         Έγκριση του από 08-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά», προϋπολογισμού € 70.700,00 με ΦΠΑ.

2.         Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-03-2018 για επείγουσες επεμβάσεις για α) επούλωση λάκκων και αποκατάσταση οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) άρση κατάπτωσης και αποκατάστασης βατότητας λόγω έντονης βροχόπτωσης στο επαρχιακό δίκτυο από Ράγιο προς Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 34221/1839/19-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 13/682/05-04-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

3.         Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-05-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου και την αριθμ. 17/918/10-05-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

4.         Έγκριση του από 30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ.

5.         Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Προμήθεια μεντεσέδων και λοιπών μηχανισμών για την αντικατάσταση τους στα παράθυρα  που έχουν υποστεί φθορές εντός του Διοικητηρίου).

6.         Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά σε παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στα γραφεία όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας.

 

7.         Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια